Kontakt

STAR PROREAL s.r.o.

Vajanského 10

Prešov, 08 001

 

WEB – www.starproreal.sk

 

IČO: 47 587 997

DIČ: 2023981300

ÚČET: IBAN:SK81 7500 0000 0040 1927 7008 /vedený v ČSOB, a.s./

 

 

Kontaktné osoby:

 

konateľ-majiteľ                                                

LENKA VAŇOVÁ                                               

T - 0907 594 386                                               

E - vanova@starproreal.sk                          

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Napíšte nám